Erdészeti nyomtatványok

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságának alábbi nyomtatványai, segédletei tölthetőek le:

Szakirányító bejelentkezés nyomtatvány
Bejelentés szabadrendelkezésű erdő létesítésre
Bejelentés szabadrendelkezésű erdő mg-i művelésbe vonásáról
Bejelentés szabadrendelkezésű erdőből fakitermésre
Leíró lap nyomtatvány
Leíró lap nyomtatvány kódjegyzéke
Műveleti lap
Végrehajtott munkák bejelentése
Tervezett munkák bejelentése
Erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel
Erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel pótlap
Bejelentés fásításból fakitermelés
Bejelentés fásítás létesítésére
Erdőrészletlap nyomtatvány
Erdőrészletlap kódjegyzéke
Termőhely-vizsgálati jegyzőkönyv
Ügyfélelégedettségi kérdőív.

Pályázattal, támogatással kapcsolatos nyomtatványok, segédletek:
Mezőgazdasági területek erdősítése
Ekv munkanapló
Ekv munkanapló kitöltési útmutató.

Erdővédelmi Figyelő-jelzőszolgálati Rendszer:
Képes útmutató és kódjegyzék az erdővédelmi jelzőlapok kitöltéséhez
Erdővédelmi jelzőlap 2010.

Az Országos Statisztika Adatgyűjtési Program (OSAP) 2008. évi éves és 2009. évi negyedéves adatgyűjtését szolgáló adatlapok.
 
MgSzH Erdészeti Igazgatóságának alábbi linkén találhatóak meg a fenti nyomtatványok:
www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/nyomtatvanyok_erd